DJ OZMA 「X JAPAN」YOSHIKI?呼?出?????
「X JAPAN」??????、故HIDE???追悼?????加?????????DJ OZMA???、後日、?????YOSHIKI???呼?出????、2008年5月22日?更新??????書????。 「????????!久????燃????????」  OZMA???HIDE????????色????、??????????????????????登場?、?場?沸???。????歌詞?忘???、最後???決??????一丁姿?見????、暴走?????????。
「???日後?YOSHIKI???呼?出???時?、?????焦?????!」  OZMA???、恐?恐?????。
「????、???失??????????…?」YOSHIKI「最高???!」  ???、YOSHIKI???
「最高???!」?、??。
「??後?色???話???????、??????嬉???言葉????!???細??????????????、正直驚????。????誰????????!?思????????????????、???感動??、恐縮?????時間???」予想外?YOSHIKI???反??、感激?????????。
??夜?????飲?、語?合??。YOSHIKI???翌?日??????渡?????。
「??????際???????????」

原內容網址:http://www.j-cast.com/2008/05/23020496.html
永遠的愛~hide桑~

 

.
創作者介紹
創作者 bsndiqagwnzxl 的頭像
bsndiqagwnzxl

豐田

bsndiqagwnzxl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()